Március elsejétől az FKF Nonprofit Zrt. megkezdte a zöldhulladék-gyűjtést Újpesten is. Eddigi tapasztalataink szerint a lakosság nem tájékozott eléggé a szabályokat illetően. Ezért tájékoztató kampányt indítunk, hogy segítsük az újpesti lakosokat a szabályos zöldhulladék-gyűjtésben. A kampány Facebook oldalunkon folyamatosan elérhető, illetve az Újpest Média felületein.
Fontos hangsúlyozni, hogy ZÖLDHULLADÉKOT KIZÁRÓLAG AZ FKF NONPROFIT ZRT. GYŰJT, amit kizárólag a saját, biológiailag lebomló, FKF logóval ellátott gyűjtőzsákjaiban szállít el.
❗A ZSÁKOKAT A LAKOSSÁG KÖTELESSÉGE MEGVÁSÁROLNI. A zsákok ára tartalmazza a zöldhulladék-szállítási díjat is.
❗A zöldhulladékot LEGKORÁBBAN A SZÁLLÍTÁSI NAP ELŐTTI ESTE, LEGKÉSŐBB A SZÁLLÍTÁSI NAPON REGGEL 5 ÓRÁIG KELL kihelyezni jól látható és járművel megközelíthető helyre. Minden máskor kirakott zöldhulladék illegális zöldhulladéknak minősül.
Szállítási körzetek és napok: