A pályázat két fordulóból áll:

Első forduló

Az első forduló 2021.05.19. napjától és 2021.06.02. napjáig tart melynek során a pályázók közül kiválasztásra kerül 22 kiskertész, akik  lehetőséget kapnak arra, hogy az Újpest Önkormányzata által létrehozott Újpesti Közösségi Tankertben kialakított, egyenként 3,74 négyzetméter területű magaságyásokban 2/3-ad részt zöldségeket, 1/3-ad részt virágokat termeszthessenek. A tankert az Izzó Lakótelepen, az Ugró Gyulas sor 17. szám alatt valósul meg.

Pályázati feltételek:

Pályázatot minden 18. életévét betöltött, állandó újpesti lakcímmel rendelkező, magyar állampolgár benyújthat. A pályázat egy minimum 1000 karakter terjedelmű bemutatkozó anyag, melynek tartalmaznia kell, hogy a pályázó miért szeretne részt venni a pályázaton, miért szeretne magaságyásokban zöldségeket, virágokat termeszteni, milyen elképzelése van az ágyás kialakításáról, megjelölve azt is, hogy milyen zöldségeket termesztene, és milyen virágokat nevelne a Közösségi Tankertben. A kiválasztott pályázók mindegyike egy darab magaságyás gondozására válik jogosulttá. A jelentkezésnél meg kell adni a pályázó nevét, lakcímét, email címét és telefonszámát. A pályázat megküldésével a pályázó kötelezettséget vállal arra, hogy kiválasztása esetén részt vesz a 2021.06.15.-én tartandó első ültetési napon, amikor is az Újpesti Városgondnokság átadja a magaságyásokat a kiválasztott pályázóknak. Pályázni csak ezen feltételek elfogadása mellett lehet. A pályázatokat a kozossegikert@ujpestivarosgondnoksag.hu email címre lehet benyújtani 2021.05.19. napjától kezdődően. A pályázat benyújtásának határideje: 2021.06.02 24.00 óra.

Pályázat értékelése:

A pályázatokat öttagú szakmai zsűri választja ki pontozásos rendszerben, amelynek során a zsűri tagjai egyénileg értékelik a pályázó kertészeti szándékát, motivációját és elképzeléseit. A pontokból feláll a pályázók között egy sorrend, amely sorrend alapján az első 22 helyezett jut be a második fordulóba, és kezdheti mega magaságyásokban való kertészkedést. Két egyenlő pontszám esetén a zsűri figyelembe veszi a jelentkezés időpontját, vagyis az minősül nyertesnek, aki a pályázatot korábban nyújtotta be. A zsűri az első 22kiválasztott pályázón felül kihirdet 5 pótpályázót is, akik a későbbiekben, bizonyos esetben bekapcsolódhatnak az Újpesti Kiskertészek pályázatba. (Így például, ha az elsőként kiválasztottak közül valaki nem kezdni meg a második fordulót, a pályázat közben kiesik stb. a pótpályázó bekapcsolódhat a pályázatba.)

A zsűri tagjai:

dr. Trippon Norbert – gazdaságért, költségvetéséért, városüzemeltetésért és projektmenedzsmentért felelős alpolgármester, Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata

Etter Márk – ügyvezető, Újpesti Városgondnokság Kft.

Kövér Edit – zöldterület-gazdálkodási műszakiellenőr, Újpesti Városgondnokság Kft.

Fejér János – zöldterületi ágazatvezető, Újpesti Városgondnokság Kft.

Szakács-Somogyi Judit – irodavezető, Újpesti Városgondnokság Kft.

Eredményhirdetés:

2021.06.07. napja

Második forduló

Az Újpesti Kiskertészek pályázat második fordulójában az Újpesti Városgondnokság munkatársai vegetációs időszakban szakmailag folyamatosan figyelik és segítik a pályázókat, továbbá minden hónapban pontozásos rendszerben értékelik a kiválasztott pályázók magaságyásban zajló kertészeti tevékenységét.

Az értékelés szempontjai:

– Ágyás kinézete (általános rendezettség)

– Ágyás növényösszetétele (szabályoknak megfelelő-e)

– Ágyás ápoltsága (növények kinézete és állapota)

– Ágyás állapota vegetációs időszakon kívül

 

A pályázat értékelése:

Vegetációs hónapokban minden pályázó magaságyását pontozásos rendszerben bírálja el a szakmai zsűri.  A hónapok alatt adott pontokból kialakult összpontszámokból kialakult sorrend dönti el, hogy ki lesz Újpest Kiskertésze. A legtöbb pontot megszerző pályázó nyeri el az Újpest Kiskertésze címet, de a pályázat keretében kihirdetésre kerül második és harmadik helyezett is. A második forduló első három helyezettje díjazásban részesül.

A pályázati időszak:

2021.06.15.-től 2022.10.31-ig.

Díjazás:

  1. helyezett: Újpest Kiskertésze cím + 50.000 Ft értékű kertészeti utalvány
  2. helyezett: 35.000 Ft értékű kertészeti utalvány
  3. helyezett: 25.000 Ft értékű kertészeti utalvány

Az Újpesti Városgondnokság Kft. fenntartja a jogot, hogy kiemelkedő kertészeti teljesítmény esetén, egyedi elbírálás alapján különdíjban részesítsen pályázókat, akiknek a jutalma 25.000 Ft értékű kertészeti utalvány lehet.