Adatkezelési tájékoztató az Újpesti Városgondnokság Kft. által üzemeltetett weboldalakhoz kapcsolódó adatkezeléséhez

Az Újpesti Városgondnokság Kft. (továbbiakban: Adatkezelő) az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 számú, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló általános adatvédelmi rendeletével (továbbiakban: Általános Adatvédelmi Rendelet/GDPR) összhangban az alábbi tájékoztatást adja.

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ IDE KATTINTVA TÖLTHETŐ LE

 1. Adatkezelő

Név: Újpesti Városgondnokság Kft. Székhely: 1044 Budapest, Óradna utca 2/A

Honlap: https://ujpestivarosgondnoksag.hu/ Telefonszám: +36 1 232 1156

E-mail cím: info@ujpestivarosgondnoksag.hu Képviselő: Etter Márk

Képviselő elérhetősége: etter.mark@ujpestivarosgondnoksag.hu

 1. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége

Adatvédelmi tisztviselő neve: Consact Minőségfejlesztési és Vezetési Tanácsadó Kft.

E-mail cím: korosib@consact.hu

levelezési cím: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 11-15.

 1. Adatkezelő által üzemeltetett weboldal

Adatkezelő a tevékenységre vonatkozóan az alábbi linken elérhető weboldalt üzemelteti: https://ujpestivarosgondnoksag.hu/

 1. Kapcsolatfelvétel során megadott adatokkal kapcsolatos adatkezelés

A weboldal felhasználói a weboldalon található „Bejelentés” menüpontban, vagy az időszakosan megjelenő, különböző közérdekű témákra vonatkozó menüpontban (pl. „köztisztaság”), a kapcsolatfelvételi űrlap kitöltésével felvehetik a kapcsolatot az Adatkezelővel.

A „Kapcsolat” menüpontban megadott elérhetőségeken (cím, telefonszám, e-mail cím) az Érintett közvetlenül is kapcsolatba léphet az Adatkezelővel.

Amennyiben az Érintett ehhez külön kifejezetten hozzájárul, az Adatkezelő a későbbiekben megkeresheti, és tájékoztathatja az aktuális közérdekű ügyekről, valamint ezekkel kapcsolatban a véleményét kérheti, egyeztetést kezdeményezhet.

 • Érintettek kategóriái

A kapcsolatfelvételi űrlapot kitöltő, vagy az Adatkezelőt e-mailben, telefonon, postai levélben megkereső magánszemélyek.

 • Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja a kapcsolattartás a kapcsolatfelvételt kezdeményező érintettel, válaszadás a megkeresésre, megkeresésben feltett kérdések megválaszolása, általános ügyintézés a kapcsolatfelvétellel, bejelentéssel kapcsolatban.

 • Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontján alapul, az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása a személyes adatai kezeléséhez.

 • A kezelt adatok köre
 • érintett neve,
 • érintett e-mail címe
 • érintett telefonszáma
 • érintett lakcíme vagy levelezési címe
 • egyéb, az érintett által a kapcsolatfelvételi űrlapon megadott adatok
 • A kezelt személyes adatok forrása A kezelt adatok forrása az érintett.
 • Hozzájárulás visszavonása

Ön az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja. Amennyiben Ön a hozzájárulását visszavonja az Adatkezelő törli az Önnel folytatott beszélgetést. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

A hozzájárulás visszavonását akár postai, akár elektronikus úton az 1. és 2. pontokban rögzített elérhetőségeken tudja kezdeményezni.

 • Az adatkezelés időtartama
 • az érintett hozzájárulásának visszavonásáig,
 • de legkésőbb a kommunikáció lezárásáig, illetve
 • amennyiben az Érintett hozzájárulását adta ahhoz, hogy az Adatkezelő a jövőben megkeresse közérdekű témákkal kapcsolatban, az érintett elérhetőségét az utolsó kapcsolatfelvételt követő legfeljebb 5 évig őrzi meg.
 • Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei

Az adatszolgáltatás elmaradása esetén az Adatkezelő nem tud a megkeresésre válaszolni.

 1. Pályázatokkal, kampányokkal kapcsolatos adatkezelés

Az Érintettek a weboldalon található „Pályázat” menüpontban az aktuálisan meghirdetett pályázatokra jelentkezhetnek. (pl. : „a lakosság számára elérhető esővízgyűjtő, komposztáló és balkonkomposztáló edények igénylése”) A pályázaton való részvétel feltétele a pályázati felhívásnak megfelelő kitöltött adatlap és egyéb dokumentumok beadása az Adatkezelő részére.

A pályázatok személyes adatokat is tartalmaznak.

 • Érintettek kategóriái

A pályázatra jelentkező magánszemélyek.

 • Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja a pályázat lebonyolítása, ennek keretében a nyertesek kiválasztása, értesítése, a nyertesekkel kapcsolattartás, oktatás tartása, megállapodás megkötése, szerződés teljesítése.

 • Az adatkezelés jogalapja

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja alapján, az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges. Az adatkezeléssel az alábbi jogszabályokra tekintettel szükséges:

 • Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (IV. 28.) önkormányzati rendelete a lakossági komposztálás támogatásáról
 • Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (IV. 28.) önkormányzati rendelete a lakossági esővíz-hasznosítás támogatásáról
 • Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény
 • a számvitelről szóló évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.)
 • A kezelt adatok köre
 • érintett neve,
 • érintett e-mail címe
 • érintett telefonszáma
 • érintett lakcíme
 • A kezelt személyes adatok forrása A kezelt adatok forrása az érintett.
 • Az adatkezelés időtartama

Adatkezelő az 1. és a 2. forduló során megadott adatokat – amennyiben a pályázóval nem történik szerződéskötés – a pályázat lezárultát követően archiválja. A sikertelen pályázatokat az Adatkezelő a pályázat beadását követően 5 évvel megsemmisíti.

Amennyiben a pályázat kapcsán létrejön a megállapodás, az Adatkezelő a személyes adatokat a szerződés lezárultát követően 8 évig őrzi meg a Sztv. előírásai szerint.

 • Tiltakozás

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozzon az adatkezelés ellen. Ebben az esetben Adatkezelő megvizsgálja az Ön vonatkozásában az érdekmérlegelés jogalapján végzett adatkezelését, és amennyiben megalapozottnak találja a kérelmét, töröli a személyes adatait. A vizsgálatunkról Önt mindenképp tájékoztatni fogjuk. A tiltakozást akár postai, akár elektronikus úton az

 1. és 2. pontokban rögzített elérhetőségeken tudja kezdeményezni.
 • Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei

Az adatszolgáltatás elmaradása esetén az Érintett nem vehet részt a pályázaton.

 1. Lakossági felhívásokkal kapcsolatos adatkezelés

Az Érintettek a weboldalon aktuálisan meghirdetett lakossági felhívásokra jelentkezhetnek. (pl.: közterület takarítás) A meghirdetett tevékenységben való részvétel feltétele a felhívásnak megfelelő kitöltött adatlap beadása az Adatkezelő részére.

Az adatlepok személyes adatokat is tartalmaznak.

 • Érintettek kategóriái

A lakossági felhívásra jelentkező magánszemélyek.

 • Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja a lakossági felhívásban is szereplő program, tevékenység lebonyolítása.

 • Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontján alapul, az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása a személyes adatai kezeléséhez.

 • A kezelt adatok köre
 • érintett neve,
 • érintett e-mail címe
 • érintett telefonszáma
 • érintett egyéb személyes adatai, a tevékenység jellegéhez igazodóan (pl. olyan tevékenység esetében, amihez védőfelszerelés szükséges, az Adatkezelő kérheti az Érintettek ruhaméretét a védőfelszerelés biztosításához).
 • A kezelt személyes adatok forrása A kezelt adatok forrása az érintett.
 • Hozzájárulás visszavonása

Ön az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja. Amennyiben Ön a hozzájárulását visszavonja az Adatkezelő törli az adatokat. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

A hozzájárulás visszavonását akár postai, akár elektronikus úton az 1. és 2. pontokban rögzített elérhetőségeken tudja kezdeményezni.

 • Az adatkezelés időtartama
 • az érintett hozzájárulásának visszavonásáig,
 • de legkésőbb a felhívásban szereplő tevékenység befejezéséig.
 • Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei

Az adatszolgáltatás elmaradása esetén az Érintett nem vehet részt a meghirdetett programon, tevékenységben.

 1. Álláspályázatokkal kapcsolatos adatkezelés

Az Érintettek a weboldalon aktuálisan meghirdetett állásokra jelentkezhetnek. A meghirdetett állásokra való jelentkezés feltétele a felhívásnak megfelelő kitöltött adatlap beadása az Adatkezelő részére.

Az adatlapok személyes adatokat is tartalmaznak.

 • Érintettek kategóriái

Az állásra jelentkező magánszemélyek.

 • Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja az Adatkezelő üres álláshelyeinek betöltése.

 • Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontján alapul, az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása a személyes adatai kezeléséhez.

 • A kezelt adatok köre
 • érintett neve,
 • érintett e-mail címe
 • érintett telefonszáma
 • érintett lakcíme vagy levelezési címe
 • az érintett önéletrajza
 • A kezelt személyes adatok forrása A kezelt adatok forrása az érintett.
 • Hozzájárulás visszavonása

Ön az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja. Amennyiben Ön a hozzájárulását visszavonja az Adatkezelő törli az adatokat. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

A hozzájárulás visszavonását akár postai, akár elektronikus úton az 1. és 2. pontokban rögzített elérhetőségeken tudja kezdeményezni.

 • Az adatkezelés időtartama
 • amennyiben az érintett az Adatkezelővel munkaviszonyt létesít: legfeljebb a munkaviszony végéig.
 • amennyiben az álláspályázat sikertelen: a kiválasztási eljárást követően legfeljebb 1 hónapig
 • amennyiben az érintett ehhez külön hozzájárul, az önéletrajzát az Adatkezelő megőrzi esetleges újabb kiválasztási eljárásban való felhasználásra; ebben az esetben az önéletrajzot az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig őrzi.
 • Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei

Az adatszolgáltatás elmaradása esetén az Érintett nem vehet részt a meghirdetett állással kapcsolatos kiválasztási eljárásban.

 1. A weboldalak által alkalmazott cookie-kal kapcsolatos adatkezelés

Az Adatkezelő által üzemeltetett weboldalra való belépéssel, ha ezt az Ön által használt böngésző beállítások engedik, vagy azt Ön az oldal első látogatásakor kifejezetten jóváhagyja, a weboldal automatikusan elmenthet információkat az Ön számítógépéről, illetve a böngészésre használt eszközéről (táblagép, okostelefon, hordozható okos eszközök), illetve azon e célból ún. számítógépes

„sütiket” (cookie) vagy más hasonló programokat helyezhet el.

A sütik segítségével a weboldal bizonyos ideig megjegyzi az Ön műveleteit és személyes beállításait, így Önnek nem kell azokat újra megadnia minden egyes alkalommal, amikor weboldalainkra ellátogat, vagy az egyik lapról átnavigál egy másikra.

Önnek lehetősége van arra, hogy törölni tudja a számítógépén tárolt összes sütit, és a böngészőprogramok többségében le tudja tiltani a telepítésüket. Ebben az esetben azonban előfordulhat, hogy minden alkalommal, amikor ellátogat egy adott oldalra, manuálisan el kell végeznie egyes beállításokat, és számolnia kell azzal is, hogy bizonyos szolgáltatások és funkciók esetleg nem működnek.

A weboldalakon ideiglenes munkamenet cookie-k és állandó cookie-k kerülhetnek elhelyezésre.

A munkamenet cookie-k használata segíti a weboldal megfelelő, felhasználóbarát és biztonságos működését.

Az állandó cookie-k segítnek abban az Adatkezelőnek, hogy többet megtudjon arról, hogy a Weboldalak látogatói milyen szokások szerint használják a honlapot. Ezeket az információkat a weboldalunk működésének javításához használjuk fel.

A weboldalakon 3. féltől származó cookie-k is kerülhetnek a berendezésére. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, azon weboldalak tekintetében, amelyeknél a külső szolgáltató cookie-ját használják.

Az Adatkezelő weboldalán a Google, mint 3. fél cookie-jai futnak, ezekkel kapcsolatban részletesebb tájékoztatás itt található:

https://www.google.com/policies/technologies/cookies

Részletes     tájékoztatás     az     Google     adatvédelmi     irányelveiről     a     következő                      linken                találhat: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

A Honlapon a cookiek-hoz fajtájuk szerinti csoportosításban adhatja meg a Felhasználó a hozzájárulását.

 • Érintettek kategóriái

A weboldal működéséhez feltétlenül szükséges cookie-k esetében a weboldalt látogató, felkereső valamennyi érintett, a további cookie-k esetén, akik hozzájárultak a cookie használatához.

 • Az adatkezelés célja

A cookie célja, hogy az adott infokommunikációs, internetes szolgáltatást megkönnyítse, kényelmesebbé tegye.

 • Az adatkezelés jogalapja

A feltétlenül szükséges cookie-k esetében az adatkezelés jogalapja a Társaság jogos érdeke (GDPR 6. cikk 1. bekezdés f) szerinti jogalap)

Az Adatkezelő jogos érdeke weboldalának megfelelő működése.

Adatkezelő az érdekmérlegelést elvégezte, melyet Adatkezelő az érintett kérésére a rendelkezésére bocsát.

A további cookie-k esetében az adatkezelés jogalapja az ön hozzájárulása az adatai kezeléséhez (GDPR

 1. cikk (1) bekezdés a) pontja)
 • A kezelt személyes adatok forrása A kezelt adatok forrása az érintett.
 • Hozzájárulás visszavonása

A nem feltétlenül szükséges cookie-k esetében Ön az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja, akként hogy a sütiket letiltja, kikapcsolja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Az érintett a sütikkel kapcsolatos tevékenységet meggátolhatja, a korábbi látogatásai során elhelyezett adatfájlokat törölheti, melynek pontos módjáról böngészője útmutatója igazítja el, melyeket a következő oldalakon talál:

Mozilla Firefox: Sütik engedélyezése és tiltása, amit a weboldak használnak beállítások mentésére

Google Chrome: A cookie-k be- és kikapcsolása Microsoft Internet Explorer: Cookie-k törlése és kezelése

Microsoft Edge: A Microsoft Edge, a böngészési adatok és az adatvédelem Apple Safari: Sütik és webhelyadatok kezelése a Mac gép Safari alkalmazásában

 • Tiltakozás

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozzon a jogos érdek jogalapon végzett adatkezelés ellen. Ebben az esetben Adatkezelő megvizsgálja az Ön vonatkozásában az érdekmérlegelés jogalapján végzett adatkezelését, és amennyiben megalapozottnak találja a kérelmét, töröli a személyes adatait. A vizsgálatunkról Önt mindenképp tájékoztatni fogjuk.

A tiltakozást akár postai, akár elektronikus úton az 1. és 2. pontokban rögzített elérhetőségeken tudja kezdeményezni.

 • Az adatkezelés időtartama
 • az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, de maximum a szolgáltató által meghatározott időtartamig. Erről az időtartamról a hozzájárulás megadása előtt felugró ablakban tájékoztatja az Adatkezelő az Érintetteket.
 • a munkamenet cookie-k a munkamenet végeztével, a böngésző bezárásával törlődnek.
 • Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei

Az adatszolgáltatás elmaradása esetén az oldal lehetséges, hogy nem fog megfelelően működni.

 1. A személyes adatok átadása, továbbítása

Adatkezelő a honlap üzemeltetése és fejlesztése során az alábbi adatfeldolgozót veszi igénybe: Név: Pont Art Média Kft.

Székhely: 4440 Tiszavasvári, Berzsenyi Dániel utca 24. Cégjegyzékszám:15 09 089414

Adószám:23447136-2-15

Telefonszám: +36 70 455 13 92

Weboldal: http://pontartmedia.hu/

Adatkezelő a kiválasztási eljárásban az alábbi adatfeldolgozót veszi igénybe: Név: Munkalehetőség Mindenkinek Kft.

Székhely: 2800 Tatabánya, Fő tér 20.

Cégjegyzékszám: 11-09-026260,

Adószám: 26381190-2-11

E-mail: ugyfelszolgalat@mumi.hu Weboldal: https://www.mumi.hu/hu/

Adatkezelő a pályázatok informatikai támogatásához az alábbi adatfeldolgozót veszi igénybe: Név: Gopp-log Kereskedelmi Kft.

Székhely: 1048 Budapest, Külső Szilágyi út 106. 4. em. 16

Cégjegyzékszám: 01 09 936219

Adószám: 22622237-2-41

Adatkezelő csak kivételes esetben és jogszabályi kötelezettség alapján adja át az Érintett személyes adatait állami szervek, hatóságok – így különösen bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság és szabálysértési hatóság, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság – számára.

 1. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai
 • Előzetes tájékoztatáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a személyes adatokra vonatkozó adatkezelés megkezdése előtt átláthatóan, érthetően, világosan és könnyen hozzáférhetően írásban tájékoztatást kapjon az Adatkezelőtől. A tájékoztatást legkésőbb a személyes adatok megszerzésének időpontjában kell átadnia az Adatkezelőnek.

Ha az adatkezelő a személyes adatokon a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatnia kell az érintettet erről az eltérő célról és minden releváns kiegészítő információról.

 • A hozzáférés joga

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 1. az adatkezelés céljai;
 2. az érintett személyes adatok kategóriái;
 3. azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 1. adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 2. az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 3. a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 4. ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
 5. az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri. A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

 • A helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

 • A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 1. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 2. az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 4. a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 5. a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 6. a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és az előbbiek értelmében azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

A fentiek nem alkalmazandók, amennyiben az adatkezelés szükséges:

 1. a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 1. a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 2. a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
 3. a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
 4. jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
 • Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 1. az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 2. az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 4. az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az Adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

 • A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítéshez való jog

Az érintettnek joga van ahhoz, hogy kérje az Adatkezelőtől azon címzettek megadását, akikkel személyes adatait közölték. Az Adatkezelő köteles a személyes adatok helyesbítéséről, törléséről vagy adatkezelés- korlátozásáról valamennyi olyan címzettet tájékoztatni, akivel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlen, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.

 • Adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, ha

 1. az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul és
 2. az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

Az érintett adathordozhatósághoz való jogának gyakorlása nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságát, amennyiben ennek ténye áll fenn, az Adatkezelő az érintett adathordozhatósághoz való jogának gyakorlását az e ténnyel alátámasztott személyes adatok kiadásának mellőzésével teljesíti, melyről indokolt tájékoztatást küld az érintettnek.

 • A tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

 • Automatizált döntéshozatal, profilalkotás

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Ez nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés

 1. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges,
 2. meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít vagy
 3. az érintett kifejezett hozzájárulásán

Az a) és c) pontban szereplő esetekben az Adatkezelő köteles megfelelő intézkedéseket tenni az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, ideértve az érintettnek legalább azt a jogát, hogy az Adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

 • Az érintett tájékoztatáshoz való joga az adatvédelmi incidensről

Az érintettnek joga van ahhoz, hogy tájékoztatást kapjon az Adatkezelőnél előforduló, őt érintő adatvédelmi incidensről, amennyiben az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.

 • Az érintett joga a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez

Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy

a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a Rendeletet.

Az a felügyeleti hatóság, amelyhez a panaszt benyújtották, köteles tájékoztatni az ügyfelet a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről, ideértve azt is, hogy az ügyfél jogosult bírósági jogorvoslattal élni.

Magyar tagállami felügyeleti hatóság:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (postacím: 1363 Budapest, Pf. 9., székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., honlap: www.naih.hu, telefon: 06-1-391-1400, e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu).

 • A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.

Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha az illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani.

A jogokat az érintettek az 1-2. pontban megadott elérhetőségeink használatával, írásban, illetve előzetes egyeztetés alapján személyesen gyakorolhatják. Minden megkeresésre igyekszünk a lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 munkanapon belül válaszolni.

Telefonon személyes adatokkal kapcsolatos információkat nem áll módunkban kiadni, mivel nem tudjuk azonosítani a hívó felet.