I. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. sz. melléklete szerint.

I.1.

A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja.

Hivatalos név: Újpesti Városgondnokság Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövid név: Újpesti Városgondnokság Kft.

Székhelye: 1044 Budapest, Óradna u. 2/a.

Postai címe: 1044 Budapest, Óradna u. 2/a.

Levelezési címe: 1044 Budapest, Óradna u. 2/a.

Telefonszám(ok): +36 1 232 1156

Telefax szám(ok): –

Vezető: Etter Márk ügyvezető

Elektronikus levélcím(ek): info@ujpestivarosgondnoksag.hu

Cégjegyzékszám: 01-09-907171

Adószám: 14512346-4-41

Csoport azonosító: 17781695-5-41

KSH: 14512346-8130-113-01

Feladat és hatáskör: Budapest Főváros IV. kerület, Újpest kiemelt zöldterületeinek kezelése, gondozása, önkormányzati tulajdonú ingatlanok karbantartása

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata tulajdoni hányada: 100%

I.2.

A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

A Társaság szervezeti felépítése

Szervezeti ábra

I.3.

A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

Társaság vezetőinek és egyes szervezeti egységek vezetőinek neve beosztása elérhetősége

 

I.4. 

A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend 

A társaság nem üzemeltet ügyfélszolgálatot. Hivatalos elérhetőségeken kereshetik munkatársainkat munkaidőben, 7:30-16:00 között.

I.5.

Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

Felügyelő Bizottság 2019.11.28.

 

I.6.

A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai

Nem releváns

 

I.7.

A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

Nem releváns

 

I.8.

 A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai.

Nem releváns

 

I.9.

A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye

Nem releváns

 

I.10.

 A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

Nem releváns

I.11.

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai

Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Cím: 1051 Budapest, Nádor u. 28.
Postacím: 1363 Budapest, Pf: 17
Központi telefonszám: +36-354-4800
Telefax: +36-311-1216
E-mail link: http://fovarositorvenyszek.birosag.hu/

A kezelőirodák ügyfélfogadási rendje: H-Cs: 8:15-12:00

 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Cím: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2.
Postacím:
Központi telefonszám: 06-1-428-5100
Telefax: 06-1-428-5509
E-mail link: https://nav.gov.hu/

kezelőirodák ügyfélfogadási rendje: H-CS: 8.30-16, P: 8.30-13.30

 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata
Cím: 1042 Budapest, István út 14.
Postacím: 1042 Budapest, István út 14
Központi telefonszám: 06-1-231-3101
Telefax: –
E-mail link: info@ujpest.huellenorzottbejelentes@ujpest.hu

A kezelőirodák ügyfélfogadási rendje: H – 14:00-18:00; Sz – 10:00-17:00; P – 8:00-12:30