MŰKÖDÉST SZABÁLYZÓ SZABÁLYZATOK

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. sz. melléklete szerint.